Opgebroken logo

Duurzaamheid

Nieuw beleid voor zonnepanelen op stations

Eindhoven, PVcellen Foto: ARCADIS

Voor inpassing van (zonne)systemen bestond nog geen beleid. Daarom hebben NS en ProRail samen met Bureau Spoor­bouwmeester de Richtlijn Esthetische inpassing van zonnesystemen (op overkappingen) op stations ontwikkeld.  In de richtlijn voor zonnesystemen worden voor de meest voorkomende daktypen toepassingen voorgesteld, rekening houdend met welstandseisen en technische randvoorwaarden. In Eindhoven is de richtlijn voor het eerst toegepast. …Lees verder

Naar een duurzame spooromgeving

GreenQuest

Ter inspiratie, en omdat wij van harte onze denkkracht, creativiteit en netwerk met enhousiasme willen inzetten voor een duurzame toekomst, zijn we gestart met een reeks artikelen over lopende 'duurzame' projecten en initiatieven in en van de spoorsector. Vandaag verscheen het eerste artikel! …Lees verder

Artikel

Erfgoed als vertrekpunt voor ruimtelijke kwaliteit

Waardestellend onderzoek De Collectie

De Nederlandse spoorsector is de afgelopen jaren een opvallende koers gaan varen met zijn monumenten. Er wordt niet lijdzaam gewacht tot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de gemeentelijke monumentenzorg komt met aanbevelingen over hoe de stationsmonumenten moeten worden behouden in de dynamiek van het spoorbedrijf. Op initiatief van Bureau Spoor­bouwmeester is een eigen visie op het spoorse erfgoed ontwikkeld en door NS en Prorail omarmd. …Lees verder

Artikel

Kansen voor een vitaal spoorerfgoed

Station Amsterdam Centraal

Gebruik en hergebruik Op 25 september vond in de Veerensmederij in Amersfoort het minisymposium Erf Goed! plaats. Tijdens het symposium belichtte Miguel Loos, Adviseur bij Bureau Spoor­bouwmeester, de kansen van het spoorerfgoed aan de hand van een collectie voorbeelden. Dit artikel is een bewerking van zijn lezing. …Lees verder

Artikel

Minisymposium Erf goed!

25 september stond voor de bijna 140 bezoekers van het minisymposium Erf Goed! in de Veerensmederij in Amersfoort geheel in het teken van het gebruik en hergebruik van het cultureel erfgoed van de spoorsector. …Lees verder

Subscribe to RSS - Duurzaamheid