Opgebroken logo

Erfgoed

Stationserfgoed online

NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester organiseerden het symposium ‘Stationserfgoed’. Daarmee werd met trots het moment gemarkeerd waarop meer dan zestig waardestellingen voor iedereen online beschikbaar kwamen. …Lees verder

Artikel

Erfgoed als vertrekpunt voor ruimtelijke kwaliteit

Waardestellend onderzoek De Collectie

De Nederlandse spoorsector is de afgelopen jaren een opvallende koers gaan varen met zijn monumenten. Er wordt niet lijdzaam gewacht tot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de gemeentelijke monumentenzorg komt met aanbevelingen over hoe de stationsmonumenten moeten worden behouden in de dynamiek van het spoorbedrijf. Op initiatief van Bureau Spoor­bouwmeester is een eigen visie op het spoorse erfgoed ontwikkeld en door NS en Prorail omarmd. …Lees verder

Artikel

Kansen voor een vitaal spoorerfgoed

Station Amsterdam Centraal

Gebruik en hergebruik Op 25 september vond in de Veerensmederij in Amersfoort het minisymposium Erf Goed! plaats. Tijdens het symposium belichtte Miguel Loos, Adviseur bij Bureau Spoor­bouwmeester, de kansen van het spoorerfgoed aan de hand van een collectie voorbeelden. Dit artikel is een bewerking van zijn lezing. …Lees verder

Artikel

Minisymposium Erf goed!

25 september stond voor de bijna 140 bezoekers van het minisymposium Erf Goed! in de Veerensmederij in Amersfoort geheel in het teken van het gebruik en hergebruik van het cultureel erfgoed van de spoorsector. …Lees verder

Hergebruik van sporen

Bureau Spoor­bouwmeester laat in een serie van vier artikelen zien wat er allemaal gebeurt in, op en met het rijke spoorverleden. In dit derde artikel staan een aantal inspirerende voorbeelden van het hergebruik van (delen van) spoorlijnen en terreinen direct langs het spoor centraal. …Lees verder

Symposium op 25 september

Tijdens een mini-symposium heeft Bureau Spoor­bouwmeester aandacht gevraagd voor gebruik en hergebruik in de spoorsector. De dynamiek van de spoorse ontwikkelingen heeft van oudsher gezorgd voor continue transformatie van infrastructuur en spoorgebouwen. …Lees verder

Subscribe to RSS - Erfgoed