Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Anders

  Bert Dirrix stelt zich voor

  Presentatie Bert Dirrix

  "De functie van spoorbouwmeester vervullen is een zeer eervol verzoek. Ik heb even de tijd genomen en gekregen om goed na te denken of ik deze taak passend vond bij mijn verlangens en competenties. Drie zaken zijn doorslaggevend geweest om volmondig “ja” te zeggen: het spoorbeeld verder vormgeven, verbindingen leggen en de uitdaging aangaan." Bert Dirrix 19 november 2014 …Lees verder

 • Artikel

  Erfgoed als vertrekpunt voor ruimtelijke kwaliteit

  Waardestellend onderzoek De Collectie

  De Nederlandse spoorsector is de afgelopen jaren een opvallende koers gaan varen met zijn monumenten. Er wordt niet lijdzaam gewacht tot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de gemeentelijke monumentenzorg komt met aanbevelingen over hoe de stationsmonumenten moeten worden behouden in de dynamiek van het spoorbedrijf. Op initiatief van Bureau Spoor­bouwmeester is een eigen visie op het spoorse erfgoed ontwikkeld en door NS en Prorail omarmd. …Lees verder

 • Essay

  Natuur langs het spoor

  Aan de hand van tien bijzondere planten- of diersoort beschrijven we in dit essay een aantal bijzondere natuurtypen die op en langs het spoor voorkomen. Ter voorbereiding hebben we onderzoek gedaan naar alle beschikbare data en deze verzamelt tot één Nederlands beeld, de flora en fauna in kaart gebracht. …Lees verder

 • Essay

  Kunst bij het spoor

  Dit essay blikt terug op de rijke traditie van kunst binnen het spoor en kijk vooruit naar een toekomstige toepassing van kunst binnen de volle breedte van het spoor. …Lees verder

 • Essay

  De stad, het station en het stationsplein

  Met dit essay willen we aandacht vragen voor de betekenis van stationspleinen, voor het unieke karakter daarvan, en de diversiteit van de opgaven die er ligt voor de samenwerkende partijen in het omgevingsdomein. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie